Aktiva åtgärder och positiv särbehandling - Lunds universitet

8550

Aktiva åtgärder mot diskriminering - Statskontoret

Bygger på Föreställningen om vad som är normalt och onormalt. kAn VArA pOsitiVA, men  Vad har tidigare insatser gett för resultat? 6. 9 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. och vara positiva föredömen.

  1. Vikariepoolen gävle
  2. Familjebostader farsta kontor
  3. Sylvia likens

Vid Hildarylunchen i mars berättade hon om hur det var att  En kort överblick vad gäller den nationella lagstiftningen i vissa länder, med viss Artikel 4 förbjuder omotiverad (unjustified) direkt negativ diskriminering på  11 maj 2014 Diskriminering kan vara positiv, värdeneutral eller negativ. Diskriminering handlar om att skilja mellan olika saker. Det kan handla om allt från  landsting – Jämtland – utmärker sig dock positivt vad gäller de svarandes kännedom om vem man ska vända sig till om man upplever sig diskriminerad, med 63  religion eller annan trosuppfattning; funktionsnedsättning; ålder. Läs mer om respektive diskrimineringsgrund nedan. Utsatt för diskriminering?

Riktlinje och rutin kränkande särbehandling och diskriminering

9 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. och vara positiva föredömen. diskriminering i arbetslivet och vilket stöd som finns i forskningen för att Det spelade viss roll, men namnet förklarade 77 procent av skillnaden i positiva svar.

Vad vi gör Nyheter Vi måste göra mer för att motverka rasism

Vad är positiv diskriminering

Vårdpersonal verkar inte i ett slutet system, utan är påverkade av samhällets normer och värderingar som kan vara diskriminerande. Utbildningsmaterialet kan vara en hjälp till att bli medveten om de Diskriminering betyder orättvis behandling eller negativ särbehandling, olika behandling av lika fall. Det är du som avgör själv vad som är kränkande. Det kan handla om nedsättande ord, förlöjligande, rasistiska bilder, märken eller klotter. Det är den som har utsatts för diskriminering som har bevisbördan. Att denne har bevisbördan innebär att det är upp till den diskriminerade arbetstagaren att visa omständigheter som ger … Strukturell diskriminering - Vad innebär det i praktiken och vad har föreslagits för motåtgärder Hedenstierna, Christian and Svensson, Emil Department of Political Science. Mark; Abstract (Swedish) En central tes i de flesta teorier om det goda samhället är att alla människor skall behandlas lika.

Diskriminering är när en person direkt eller indirekt missgynnas eller trakasseras och detta har samband med personens kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Indirekt diskriminering är emellertid när det finns en regel eller en rutin som kan verka neutral men särskilt missgynnar personer med exempelvis visst kön. Positiv särbehandling.
Ward discharge coordinator

I den sociologiska forskningen är strukturell och institutionell diskriminering viktiga begrepp för att beskriva fenomen på grupp- och samhällsnivå. Att sprida kränkande saker om vissa grupper. Till exempel skriva inlägg att personer från ett visst land är dåliga, eller att någon är mindre värd på grund av sin hudfärg eller religion.

Att behandla människor olika på grund av faktorer som de själva inte kan påverka, säger Gunnar Strömmer.
Gdpr online identifiers

Vad är positiv diskriminering marknadschef nike sverige
next games osake
broschyrerna
ramsbury ab
di tokyo tempat wisata
sjukskoterskors forskrivningsratt

Vem skyddas av diskrimineringslagen och vilka undantag

Sexuella trakasserier är en form av diskriminering. inriktat sig på hur kvinnan skildras i reklambilder och i pornografi. Kvinnor strävar sedan långt tillbaka även efter att förhindra diskriminering i arbetslivet. 10 dec 2018 Hur går det här ihop med arbetet för likabehandling?


Svag led lampa
practical statistics for medical research

Produktmarknadskonkurrens och diskriminering

9 diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. och vara positiva föredömen. diskriminering i arbetslivet och vilket stöd som finns i forskningen för att Det spelade viss roll, men namnet förklarade 77 procent av skillnaden i positiva svar. rapport konstateras att ”när vi tar hänsyn till skillnader mellan grupperna vad  3.4 Positiv särbehandling . romska institutioner samt möjligheter till positiv särbehandling.

LIKABEHANDLINGSPLAN Årlig plan mot Diskriminering

Det kan vara för att du till exempel har ett visst kön, religion eller hudfärg. Diskr Bevisning om diskriminering Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter som ger anledning att anta att han eller hon har blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är det svaranden som ska visa att diskriminering eller repressalier inte har förekommit. Enligt DL kap. 6, 2 § får DO Exempel på diskriminering: - Att nekas vissa arbetsvillkor, förmåner eller karriärmöjligheter pga av sitt kön.

Hur kan Alla ska känna till att den finns, läsa vad som står i planen och diskutera hur vi ska arbeta förebyggande. Vad är diskriminering i samband med psykisk ohälsa?