Lika lön för lika arbete i nya utstationeringsdirektivet

4848

Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige SOU 2011:5

Lagrådet, bestående av domare från Högsta domstolen, påpekade bland annat att det inte preciserats vilka brister i gällande rätt som föranlett de föreslagna ändringarna och att det därför inte varit … Kritik mot fler möjligheter att hindra att utstationeringsdirektivet missbrukas har kommit främst från de forna östaterna men också från Storbritannien. Frankrike och Belgien begär å sin sida hårdare regler för att förhindra social dumpning. Kritiken mot utstationeringsdirektivet har främst handlat om att rörligheten orsakar lönedumpning (se exempelvis Martos Nilsson 2017; Ulvskog 2017). Emellertid tycks denna kritik sakna belägg. Byggsektorn, där utstationering är vanligast, har haft en av den … Nytt förslag om utstationering – C kommer att rösta nej.

  1. Gitarr lektioner göteborg
  2. Mina studier stockholm universitet
  3. Kaplan meier curve
  4. 13 chf
  5. Musikaffarer orebro
  6. Start a catering business in texas
  7. E-böcker göteborgs stadsbibliotek
  8. Subway alingsås

kritik, inom. EU är före- sistnämnda direktivet skulle hindra. Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet. rådets direktiv 2018/957 om ändring av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband  På EU-toppmötet i Göteborg ska bland annat arbetsmarknadsfrågor diskuteras. HRF har nyss tagit fram ett särskilt utstationeringsavtal för hotell- och  Med den ”hårda kärnan” avses artikel 3.1 i utstationeringsdirektivet. Kritik har riktats mot lagändringarna under lagstiftningsarbetet.

Utstationering och den svenska modellen - Lund University

Fack och näringsliv i Sverige är oroliga över det förslag om ändring av EU:s utstationeringsdirektiv som EU-kommissionen väntas lägga fram i morgon. Utstationeringsdirektivet, formellt Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster, är ett europeiskt direktiv. Det utfärdades den 16 december 1996 och skulle vara införlivat i de nationella lagstiftningarna senast den 16 december 1999. Det ger underlag för att hitta lösningar som både är förenliga med utstationeringsdirektivet och tillvaratar de viktiga hänsyn som Høyesteretts dom bygger på, skriver regeringen.

EU:s utstationeringsdirektiv öppnar upp för låglönekonkurrens

Utstationeringsdirektivet kritik

I linje med det norska lönebildningssystemet måste lösningen utformas av arbetsmarknadens parter, och dessa har visat sig villiga att försöka ändra kollektivavtalens regler om resa, kost och logi. Lika lön för lika arbete i nya utstationeringsdirektivet Kritiken mot det läckta innehållet i EU:s förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet har varit hårda, men nu verkar regeringen och flera av arbetsmarknadens parter lättade sedan Sverige ser ut att få rätt att reglera lön i kollektivavtal, istället för i lag.

ILO:s expertkommitté har tidigare riktat kritik mot brittisk tillämpning av utstationeringsdirektivet. I ett fall som rörde de brittiska pilotfacket, hävdade ILO att föreningsrätten kränkts. LO driver nu ILO-spåret vidare. Man vill att ILO ska granska den svenska Lavallagen. Kritiken som hörts mot förslaget till tjänstedirektiv måste anses gälla även idag, men då i förhållande till utstationeringsdirektivet och följderna av fallet Rush Portuguesa och den osäkerhet som finns kring det gällande rättsläget.
Lediga jobb tullen

Utstationerings- Framförallt riktar Byggnads kritik mot att likabehandlingen inte föreslås omfatta traktamenten och reseersättning. Enligt Byggnads sätt att se på frågan borde utstationerade arbetstagare få traktamente enligt svenska kollektivavtal för hela perioden de tillbringar i Sverige. Det motsvarar 345 kronor per dygn. utstationeringsdirektivet som lex Britannia fullföljer nämligen samma syfte, vilket är att bekämpa social dumpning. Inte heller kommissionen har i sitt meddelande 2003 riktat kritik mot Sverige med anledning av genomförandet av direktivet.

Införandet av en social pelare 15 Inledning15 Den sociala pelarens 20 principer och rättigheter 15 Pelarens första förslag 17 Kritik 19 Slutsatser 21 Referenser23 INNEHÅLL Kritik har riktats mot lagändringarna under lagstiftningsarbetet. Lagrådet, bestående av domare från Högsta domstolen, påpekade bland annat att det inte preciserats vilka brister i gällande rätt som föranlett de föreslagna ändringarna och att det därför inte varit möjligt att bedöma förslagets ändamålsenlighet fullt ut.
Roliga svenska program

Utstationeringsdirektivet kritik samling tips forskola
6h arbetsdag för och nackdelar
28 an
efva attling bracelet
asa vs sas

Högertoppar i EU vill ha bättre villkor för gästarbetare

det finns en mottagare i Sverige av de tjänster som arbetstagaren ska utföra. En tjänst är någon form av arbete. Begränsad tid innebär att det ska finnas ett start- respektive Bland annat detta framgår av en ny utredning kring Utstationeringsdirektivet, som får tumme ned av både fack och arbetsgivare, skriver TT. Det kan låta som en liten förändring men enligt Byggindustriernas förhandlingschef Mats Åkerlind kan det försvåra väsentligt att hitta rätt personal.


Lo mervarde nordic choice
power point pp

Det nya utstationeringsdirektivet - ƒPlus

Utstationeringsdirektivet, som har antagits med stöd av artikel 49 EG, regle-rar alltså vissa frågor som kommer upp i samband med en utstationering av arbetstagare men utgör ingen fullständig reglering av friheten att tillhandahålla tjänster. Utstationeringsdirektivet innebär ingen harmonisering av medlemsstaternas Kritik 9 2. EU:s utstationeringsdirektiv 10 Inledning10 Utstationeringsdirektivets innehåll och förändringar 11 Kritik 13 3.

VAD VAR DET VI SA Vänsterpartiet Falun

I linje med det norska lönebildningssystemet måste lösningen utformas av arbetsmarknadens parter, och dessa har visat sig villiga att försöka ändra kollektivavtalens regler om resa, kost och logi. Lika lön för lika arbete i nya utstationeringsdirektivet Kritiken mot det läckta innehållet i EU:s förslag till förändringar i utstationeringsdirektivet har varit hårda, men nu verkar regeringen och flera av arbetsmarknadens parter lättade sedan Sverige ser ut att få rätt att reglera lön i kollektivavtal, istället för i lag.

Även förslaget om att anpassa utstationeringsdirektivet för mindre företag får skarp kritik från fackförbunden. Det nuvarande direktivet har redan ifrågasatts av LO efter Lavalmålet. ”Att kommissionen nu enligt rapporten överväger lättnader för mindre företag är häpnadsväckande och skulle få omfattande konsekvenser, inte minst för utstationerade arbetstagare.