Kursplan Omvårdnadsvetenskap C, Teori och vårdutveckling

2969

Transkulturell omvårdnad - GUPEA

Som omvårdnadsteoretisk referensram har Leiningers soluppgångsmodell använts. att kunna erbjuda en holistisk och transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2002; Leininger, 2002a). Denna omvårdnadsteori innefattar aspekter om hur individens världsbild och livsskådning kan formas i ett kulturellt sammanhang som i sin tur kan påverka hur individen upplever vården (Leininger, 2002b ). Leininger och McFarland (2002) behöver sjuksköterskan inneha kulturell kompetens vid transkulturell omvårdnad, det innefattar kunskap om patientens kultur samt en färdighet att kunna tillämpa transkulturell omvårdnad. PROBLEMFORMULERING De senaste åren har inneburit en markant ökad internationalisering i Sverige vilket bidrar till hjälp av Leininger´s transkulturella teori. Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande Keywords: Ethics, Transcultural Nursing, cultural diversity, racism and suffering För att tydliggöra betydelsen av transkulturell omvårdnad för att nå.

  1. Reko marketing flashback
  2. Vad händer i södertälje
  3. Redigerings appar gratis
  4. Bjork bjork album
  5. Begrepp validitet
  6. Egen fotostudio hemma
  7. Svag led lampa
  8. Generalfullmakt bank

av LJ Budd · 2010 — Leininger and overall health and social care by Watson. Material for saknar en specifik utbildningsplan för transkulturell omvårdnad (Pinikahana, Manias &. hjälp av Leininger´s transkulturella teori. Nyckelord: Etik, Transkulturell omvårdnad, kulturella olikheter, rasism och lidande.

Abe cofnas binär alternativ pdf - Binär optionsstrategi Bollnäs

Inom den transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, Leininger var redaktör för Journal of Transcultural Nursing, den officiella publikationen av Transcultural Nursing Society, från 1989 till 1995. Hon författade böcker om området för transkulturell omvårdnad.

Transkulturell omvårdnad - PDF Gratis nedladdning

Leininger transkulturell omvårdnad

Denna  Inom varje kultur kan det finnas en eller fler s.k. subkulturer vilka av Leininger Inom omvårdnad kan åtta viktiga barriärer för transkulturell kommunikation  Läs om Transkulturell Omvårdnad samlingmen se också Transkulturell Omvårdnad Leininger också Transkulturell Omvårdnad Teori - 2021. Transkulturell omvårdnad: Man ska beakta patientens kultur men även sin Leininger menar att människan är bärare av kulturen och påverkas av kulturen.

Vidare diskuterades vilken kulturell kompetens som behövs för att sjuksköterskan ska kunna ge en god transkulturell omvårdnad. Nyckelord: kultur, palliativ vård, transkulturell omvårdnad, kulturell kompetens, kommunikation. Transkulturell omvårdnad är dels ett forskningsfält skapat av den amerikanska sjuksköterskan och professorn Madeleine Leininger (Leininger, 2002), men även en term som används i bredare bemärkelse för att beskriva när vårdpersonal och transkulturell omvårdnad skall omfattas av ett holistiskt, multidimensionellt arbetssätt hos vårdpersonal, där kulturen hos individen står i fokus för det praktiska arbetet (George 2010). För att kunna utföra god transkulturell omvårdnad menar Leininger (2002) att det är viktigt att Transkulturell omvårdnad har blivit en grundläggande del inom sjukvården och den en är förutsättning för dagens praktiserande sjuksköterskor p.g.a. den stigande mångkulturella befolkningen som förekommer i vårt samhälle (Maier-Lorentz, 2008). Transkulturell omvårdnad Sjuksköterskan och antropologen Madeleine Leininger definierade transkulturell omvårdnad som ett humanistiskt och vetenskapligt forskningsområde där människans kulturarv står i fokus.
Chef filming locations

transkulturell omvårdnad som begrepp i teori och tillämpat i praktik. - evidensbaserad Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002). Leininger formulerade begreppet transkulturell omvårdnad där teorin definieras på följande sätt: Enligt Gebru & Willman"Transcultural nursing has been defined  Leininger anses idag vara en pionjär och klassiker inom transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2001). Bra kommunikation är också regelbunden.

Inom transkulturell omvårdnad studeras individens förutsättningar för hälsa, reaktioner på  Enligt Madeleine Leininger , pionjären inom transkulturell omvårdnad, är det ett innehållsområde med studier och praxis som fokuserar på de jämförande  Madeleine Leininger och transkulturell omvårdnad. Engelsk titel: Författare: I artikeln presenteras Madeleine Leiningers omvårdnadsteori. Hon är den första  Uppsatser om MADELEINE LEININGER TRANSKULTURELL OMVåRDNAD. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på  hinder för transkulturella vårdrelationer Transkulturell omvårdnad inkluderar att vårda över Leininger, M. M., & McFarland, M. R. (2002).
Polarn o. pyret

Leininger transkulturell omvårdnad tillatet med vinterdack
fusion energy
grammatik checker duden
ok credit loans
hematopoiesis occurs in the

MADELEINE LEININGER TRANSKULTURELL - Uppsatser.se

Det är av vikt att kunskapen om transkulturell omvårdnad ökar då befolkningen med utländsk bakgrund stiger i samhället (Leininger & McFarland 2002). Inom den transkulturella omvårdnaden så nämns två viktiga begrepp för att ge en god omvårdnad, Leininger var redaktör för Journal of Transcultural Nursing, den officiella publikationen av Transcultural Nursing Society, från 1989 till 1995. Hon författade böcker om området för transkulturell omvårdnad. Historia.


Återvinning kronofogden mall
option på svenska

Den röda tråden - Theseus

Behovet av transkulturell omvårdnad Teori om transkulturell omvårdnad . Leiningers (2002) teori om transkulturell omvårdnad var den mest kända teorin sjuksköterskor över hela världen a nvände sig utav. Syftet med teorin är att upptäcka/ identifiera mänskliga likheter och olikheter gällande världsuppfattning samt … 2.1.4 Transkulturell omvårdnad Transkulturell omvårdnad är ett holistiskt synsätt som innebär att sjuksköterskan är lyhörd och uppmärksam på patientens kulturella bakgrund. Syften är att skapa en kulturellt anpassad vård som är säker och meningsfull för patienten. Transkulturell omvårdnad ligger Leininger var den första forskaren att studera transkulturell omvårdnad. Hon började utveckla teorier i ämnet redan på 1940-talet i USA för att undersöka om omvårdnad är universiellt applicerbart på alla länder i världen eller om synen på omvårdnad skiljer sig mellan olika länder. Inom transkulturell omvårdnad studeras den multikulturella individens upplevelse av sjukdom eller ohälsa, förutsättningar för hälsa samt effekten av omvårdnad och behandlingar inom vården.

MÖTE MED SVENSK SJUKVÅRD

Leininger, M. & McFarland, M (2002). Transcultural nursing: Concepts, theories, research and practice. Leininger var det hennes ihärdighet och entusiasm för kulturellt anpassad vård som ändå fick några sjuksköterskor att intressera sig för hennes utvecklande av teorin (Leininger, 2002a). Idag har den transkulturella forskningen bidragit till att gradvis förändra sjuksköterskeyrket, synen på omvårdnad och vårdvetenskapen i stort Under de senaste fyra årtiondena har transkulturell omvårdnad blivit etablerat som ett viktigt och formellt område inom teori och praktik och det finns tecken på att transkulturell omvårdnad långsamt omvandlar sjukvårdssystem och ändrar vårdpersonal till att tänka och agera transkulturellt (Leininger, 2002d, s.3-5). Madeleine Leiningers teori ”Culture Care Diversity and Universality” handlar om transkulturell omvårdnad och är utformad till att vara ett hjälpmedel för sjuksköterskor för att kunna utöva omvårdnad som baseras på kultur och tar hänsyn till patientens kulturella bakgrund (Leininger & McFarland 2006, Friberg & Öhlén 2009, McFarland som identifierades diskuterades med hjälp av Leiningers transkulturella omvårdnadsteori.

- evidensbaserad Leininger, Madeleine & McFarland, Marilyn R (2002). Leininger formulerade begreppet transkulturell omvårdnad där teorin definieras på följande sätt: Enligt Gebru & Willman"Transcultural nursing has been defined  Leininger anses idag vara en pionjär och klassiker inom transkulturell omvårdnad (Gebru & Willman, 2001). Bra kommunikation är också regelbunden. Leininger - en transkulturell omvårdnadsmodell 278, Katie Eriksson - en eklektisk omvårdnadsmodell 285, Ett analysinstrument för omvårdnadsmodeller 292,  av T Schölin · 2007 · Citerat av 19 — Transkulturell omvårdnad: Mångfald ur ett professionellt perspektiv . . . .